HET ONGEBALANCEERDE PAARD

Updated: Apr 30, 2021

Praktische overwegingen voor paarden met ECVM

 

** Dit artikel is een letterlijke vertaling van het origineel geschreven in Engels getiteld ''The unbalanced horse - practical consideration for ECVM affected horses'' **


In de natuur gebruiken paarden hun nek als een natuurlijke evenwichtseenheid. Ooit een paard plat door de bocht zien gaan als een motor zonder evenwicht te verliezen? Ze kunnen dit doen door hun gewicht in de binnenste voorbeen te plaatsen terwijl ze tegenhangen met het hoofd en de hals naar buiten. Bovendien zorgen zenuwen die door de onderste halswervels lopen voor een goede proprioceptie, zodat het paard daarbij een goede controle over zijn ledematen kan houden. Maar wat als de hals is aangetast?


Binnen de algemene diergeneeskunde wordt helaas de cervicale regio soms over het hoofd gezien als een bron van pijn en disfunctie. Van 2017-2020 heb ik echter het genoegen gehad om met 152 paarden wereldwijd te werken, waarvan ongeveer 40% tot op zekere hoogte lagere halsproblematiek vertoonde. Ik ben me er volledig van bewust dat deze cijfers niet voldoende zijn om voor een wetenschappelijke data sample. Tevens erken ik ook het feit dat meer gevallen met lagere halsklachten aan mij gepresenteerd werden toen bekend werd dat ik ervaring had met deze problematiek. Dit kan de representativiteit van de cijfers hebben beïnvloed.

Desalniettemin mag de hoge prevalentie niet worden genegeerd, aangezien het aantal blijft stijgen. Ik ben het aan deze paarden verplicht om hun verhalen te delen om bewustzijn te verspreiden en mogelijk anderen te helpen.


In dit artikel wil ik dieper ingaan op een van de meest voorkomende radiologische bevindingen in de lage hals die ik tot nu toe ben tegengekomen: Equine Vertebral Complex Malformation. (Artrose wordt een een apart artikel beschreven)


Ik zal eerst de morfologie en mogelijke variaties toelichten. Daarna zal ik de klinische relevantie en mogelijke gevolgen ervan bespreken. Ik sluit het artikel af met verschillende praktische overwegingen voor management en training voor paarden met ECVM. INTRODUCTIE

Equine Complex Vertebral Malformation, afgekort ECVM, is een aangeboren malformatie van de 6e halswervel (C6) en strekt zich mogelijk uit tot de 7e halswervel (C7) en de eerste en tweede rib(ben) (T1 - T2) in paarden. ECVM heeft een erfelijk aspect en hoewel er genetisch onderzoek wordt gedaan in de VS, zijn de genen verantwoordelijk voor de malformatie helaas nog onbekend (Equus-Soma 2021).


ECVM werd aan het licht gebracht door de beroemde Australische onderzoekster Sharon May-Davis. Ze ontdekte haar eerste kennismaking met de aangeboren afwijking 20 jaar geleden via de botten van een volbloed genaamd Presley. In haar originele paper (2013) legde ze de malformatie als volgt uit:


'' In de 6e halswervel (C6) werd een unilaterale of bilaterale afwezigheid van de caudale ventrale tuberkel (CVT) opgemerkt in de aanwezigheid van C6-malformatie, de 7e halswervel (C7) vertoonde ofwel een normale, ofwel een unilaterale of bilaterale transpositie van de CVT van C6 naar het ventrale oppervlak van C7 met een arterieel foramen. Deze transpositie naar C7 bleek aanwezig te zijn aan de corresponderende zijde als de afwezige caudale ventrale tuberkel op C6. ''


Simpel gezegd, ECVM presenteert zich in de afwezigheid van één (asymmetrische misvorming) of beide (symmetrische misvorming) caudale ventrale tuberkels (lamina) van C6. C7 kan ofwel normaal zijn, of het kan een transpositie van de ontbrekende CVT ('s) van C6 naar C7 laten zien. De malformatie kan zich mogelijk ook uitstrekken tot de eerste en tweede borstrib(ben) die op hun beurt de kromming van het borstbeen en de bijbehorende structuren beïnvloeden.


Links: normale morphologie van C6 & C7. Rechts: unilaterale malformatie van C6 met een transpositie op C7.


In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is er geen directe correlatie gevonden tussen de afwezigheid van de Nuchal Ligament Lamellae op C6-C7 en ECVM.


Hoewel ECVM voor het eerst werd ontdekt in volbloeden, is het nu ook geïdentificeerd in Andalusiërs, Appaloosa's, Australische Stock Paarden, Arabieren, gekruiste paarden, Friezen, Ierse sportpaarden, Quarter Horses, rijpony's, Standardbreds en Warmbloeden.


Bovendien is ECVM niet geografisch geïsoleerd, met studies die de aangeboren malformatie in Europa, de VS, het VK, Australië en Azië identificeren. GESCHIEDENIS

Het voorkomen van ECVM is niet helemaal nieuw. Eind 1900 werd een malformatie van de cervico-thoracale overgang gemeld bij Holstein-melkkoeien (Agerholm et. Al 2001). De aandoening werd CVM (Cervical Vertebral Malformation) genoemd en werd een wereldwijde aandoening als gevolg van kunstmatige inseminatie (mei-Davis 2020).


De aangeboren afwijkingen die bij paarden werden gevonden, waren niet erg verschillend van CVM waargenomen in koeien, vandaar dat de naam ECVM ontstond. Voorzichtigheid is geboden om ECVM niet te verwarren met CVM bij paarden, waarbij de laatste verwijst naar het Wobbler-syndroom, wat een compleet andere aandoening beschrijft.


MORPHOLOGISCHE VARIATIES & COMPLICATIES

Mogelijke variaties van de malformatie zijn: Malformatie C6 alleen Malformatie C6 & C7 Malformatie C6, C7 & T1 Malformatie C6,C6, T1 & T2 Illustratie: Malformatie T1. Afbeelding van Sharon May-Davis 2016.

Uit deze lijst wordt duidelijk dat de zesde halswervel (C6) de enige constante factor is. ECVM begint dus met veranderingen aan de ventrale caudale lamina van C6 en gaat dan mogelijk verder naar de opeenvolgende wervels en ribben.


De laatste cijfers laten zien dat ECVM zich presenteert in een verhouding van 4: 2: 1(!), Wat betekent dat 4 van de 10 paarden misvorming van C6 zullen vertonen. Twee daarvan vertonen transpositie naar C7 en één daarvan vertoont ook misvorming van de ribben. (May-Davis 2020)


Bijkomende gevolgen die zijn waargenomen met ECVM zijn onder meer veranderde borstbeen kromming, facetgewricht- en wervelkanaal asymmetrie, variaties in spierstelsel, veranderde zenuwbanen, scoliose en luchtpijpmisvorming. Laten we enkele van deze bijkomende gevolgen eens nader bekijken.


ECVM beïnvloedt het spierstelsel door verandering van aanhechtingsplaatsen. De natuur is een geniale architect die de anatomie zo ontwerpt dat het een optimale lichaamsfunctie van elk wezen mogelijk maakt. Binnen de cervicale wervelkolom is C6 de enige wervel die is ontworpen met twee caudale ventrale laminae. Waarom is dat? Het antwoord is dat het ankerpunten biedt voor het stabiliserende paravertebrale spieren zoals M. Longus Colli.


Bekend als een V-vormige cybernetische spier, biedt de Longus Colli dynamische intersegmentale stabiliteit en houdingscontrole. Rombach (2014) benadrukte het belang van paravertebrale stabilisatoren door te stellen:


"Effectieve stabilisatie door de diepe paravertebrale spieren kan het risico op artrose en de ontwikkeling van nekpijn bij paarden verminderen, wat een beperkende factor is voor de prestaties van dergelijke dieren."


Ex-vivo-onderzoeken toonden aan dat paarden met ECVM een veranderde spieraanhechting van M. Longus Colli op C6 vertonen:


‘‘ Deze studie toonde aan dat de functie van de L. Colli-spieren ernstig was aangetast in de aanwezigheid van de aangeboren malformatie in C6 en C7 en bovendien dat mechanische krachten een asymmetrische belasting veroorzaakten op de aanhechtingspunten. Dus met een belemmerde functie is de L. Colli-spier in zijn rol als intersegmentale stabilisator gestoord, wat vervolgens heeft geleid tot vertebrale instabiliteit, degeneratieve gewrichtsveranderingen en asymmetrische gewrichtsprocessen. '' - May-Davis 2014


Bovendien, aangezien de Longus Colli cybernetisch van aard is, resulteert elke dysfunctie ook in neurologische gevolgen, ''omdat het ertoe zou leiden dat de hersenen onjuiste neurale berichten ontvangen als gevolg van abnormale gepaarde linker- en rechterspanning in de spier met als direct gevolg dat het paard zijn houding aanpast. '' - May-Davis 2014


Afgezien van een veranderde spieraanhechting, heeft ECVM ook een potentieel direct effect op de neurologie als gevolg van veranderingen in het intervertebrale foramen - de kanalen waardoor spinale zenuwen passeren. Bij sommige paarden is het foramen asymmetrisch, terwijl ze bij andere ernstig versmald kunnen zijn. Ongepubliceerd veldonderzoek toont ook aan dat C6-C7 wervelkanaalsymmetrie bij ECVM-paarden vaak wordt aangetast. Deze veranderingen kunnen zenuwcompressie tot gevolg hebben.

Bovendien suggereren ex-vivo specimens evenals radiografische bevindingen een mogelijke link tussen ECVM en scoliose in de wervelkolom.Illustratie: een paard met een eenzijdige misvorming van C6, C7 en de eerste rib. Het paard vertoonde ook een golvend borstbeen en scoliose in de hals en lumbale regio.Ten slotte toonden ex-vivo-onderzoeken ook aan dat ECVM-paarden vaak misvorming van de luchtpijp vertonen, maar verder onderzoek is nodig om de mogelijke causaliteit en klinische relevantie van deze bevinding te onderzoeken.


Illustratie: Malformatie van de luchtpijp in een ECVM paard


BEOORDELINGSMETHODEN

Een gestandaardiseerde methode voor ‘'beoordeling en diagnose bij levende paarden zou wetenschappelijk robuuste, kwantitatieve studies mogelijk maken naar de relevantie van dit syndroom’' - Gee et. al 2020


Het cervicale gebied wordt soms over het hoofd gezien als een bron van pijn en disfunctie in de algemene dierenartspraktijk en er is een grote kans dat ECVM vaak onder gediagnosticeerd wordt omdat ''standaard veterinaire neurologische en klinische onderzoeken mogelijk een vermoedelijk intermitterende en dynamische instabiliteit kunnen missen'' - Gee et. al 2020


Om die redenen is radiografisch onderzoek de enige accurate beoordelingsmethode om ECVM te bepalen. De juiste oriëntatie en positionering van de machine zijn van cruciaal belang voor een betrouwbare radiografische diagnose van ECVM. Gee. et al (2020) hebben een protocol ontwikkeld dat een linker en rechter 30 ° dorsaal naar ventraal uitzicht omvat in combinatie met laterolaterale beelden van C6 en C7:


''Een laterale 30 graden dorsaal naar ventraal schuin benadrukt de lamina van C6 tegen de radiolucente luchtpijp (…) De linker en rechter 30 ◦ dorsale tot ventrale aanzichten, in combinatie met de laterolaterale aanzichten van C6 en C7, zijn nodig voor een diagnose of uitsluiting van ECCMV. De mogelijke problemen die voortvloeien uit deze botafwijkingen en hun daaropvolgende veranderde spieraanhechtingen kunnen worden ingezien op de wervels in craniale en ventrale weergaven. ‘’

Boven: normale weergave van C6 en C7. Linksonder: unilaterale malformatie C6. Rechtsonder: transpositie C7.


Röntgenfoto's van goede kwaliteit, genomen vanuit de juiste hoeken, maken de detectie van ECVM bij levende paarden mogelijk en bieden een platform voor verder onderzoek naar de klinische relevantie ervan. Door deze röntgenfoto's op te nemen in de aankoop keuringen, ontstaat er meer transparantie voor fokkers en potentiële kopers over de prevalentie en relevantie van de aandoening.


KLINISCHE RELEVANTIE

Sinds Sharon May-Davis de aandoening in 2013 heeft gedocumenteerd en gekwantificeerd, wordt de klinische relevantie van ECVM breed bediscussieerd. Een paper uit 2016 van De Rouen et al. concludeerde dat:


"De verandering van de aanhechtingsplaats voor regionale spieren als gevolg van afwijkende C6 kan leiden tot veranderde biomechanische krachten die resulteren in waargenomen pijn of een verminderd bewegingsbereik"


(…)


‘’ Afwijkende C6-wervels in onze populatie waren geassocieerd met een grotere kans op cervicale pijn (P = 0,013). Auteurs stellen dat morfologische variaties in de C6 ventrale laminae kunnen worden gekoppeld aan andere ontwikkelingsstoornissen zoals stenose van het wervelkanaal, de regionale biomechanica kunnen beïnvloeden en daarom als klinisch relevant moeten worden beschouwd bij paarden. Toekomstige, gecontroleerde prospectieve studies zijn nodig om deze theorie te testen. ''


In 2019 hebben Veraa et. al kwamen tot een andere conclusie en stelden dat: '‘Homologe morfologische variatie komt veel voor in de caudale cervicale wervelkolom van Warmbloeden (…) Radiografische aanwezigheid van een dergelijke variatie impliceert niet noodzakelijk de aanwezigheid van klinische symptomen.'’

De controlegroep bestond echter uit jonge paarden die werden aangeboden voor voor aankoopkeuring en dus minder snel symptomatisch zijn. Bovendien verschilden de criteria van de radiografische bevindingen. De subjectiviteit van het neurologisch onderzoek en detectie van subtiele klinische signalen en gedragsafwijkingen bieden reden tot twijfel aan de interpretatie van deze resultaten.


In tegenstelling tot deze resultaten, vond een meer recente studie van Becatti et. al (2020) wel een significant verband tussen afwijkingen van de ventrale lamina van C6 en klinische signalen van cervicale dysfunctie zoals pijn en ataxie:


'' In overeenstemming met De Rouen et al, hadden paarden met afwijkingen van de ventrale lamina van de zesde halswervel (AVL-C6) een 4,73 grotere kans om nekpijn te vertonen, hier gekarakteriseerd als klinische symptomen van onvermogen om van de grond te eten en / of afwijkende voorbeen beweging en / of nekfixatie en / of kreupelheid van de voorbenen (...) Paarden met AVL-C6 hadden 8,2 keer hogere kans op het vertonen van klinische symptomen van spinale ataxie (...) Daarnaast is ook aangetoond dat paarden met AVL-C6 een intravertebrale sagittale ratio hadden van minder dan 0,5 bijde C6-site, wat suggereert dat AVL-C6 kan worden geassocieerd met andere gelijktijdige regionale ontwikkelingsstoornissen.''


Er is dus steeds meer bewijs dat suggereert dat ECVM potentiële klinische en functionele gevolgen heeft die het algehele welzijn en de biomechanica van het paard kunnen beïnvloeden.


De belangrijkste beperkende factor van alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, is het tijdsbestek van de observatie. De complexiteit van ECVM vereist observaties voor langere tijd, maar helaas zijn er tot op heden geen longitudinale studies die de progressie van ECVM gedurende het hele leven van het paard beoordelen.


Er is echter voldoende empirisch bewijs van paardeneigenaren en professionals die in het veld werken die het leven van door ECVM aangetaste paarden gedurende een uitgebreide tijd hebben kunnen observeren. Veel voorkomende klinische symptomen die zijn gemeld, zijn onder meer: 1. Asymmetrie

ECVM veroorzaakt structurele asymmetrieën (op zowel bot als weefsel niveau) die niet kunnen worden ''gefixt''. Structurele asymmetrie heeft een hoge klinische relevantie aangezien ‘’logica dicteert dat asymmetrische vorm een asymmetrische functie heeft. ’’ - May-Davis


Er zijn ook gegevens die een hoge prevalentie van scoliose bij aangetaste paarden aantonen, waardoor de aandoening nog moeilijker te kwantificeren is.


Bovendien rapporteert empirisch bewijs ook een hoge prevalentie van aanvullende asymmetrieën die worden gevonden in de tanden (scheve kaak) en voeten van aangetaste paarden.


Paarden met eenzijdige ECVM hebben de neiging om te staan met een ongelijke houding van de voorvoeten, overwegend één voet naar voren. De ipsilaterale straal kan atrofiëren en aangetaste paarden kunnen het high-heel low-heel syndroom hebben als gevolg van ongelijkmatige belasting van de voeten.Paarden met bilaterale ECVM hebben de neiging om voor wijd te staan met de voeten naar buiten gericht. Deze paarden kunnen een teenlanding hebben en ataxisch bewegen gedragen op oneven grond of bij het afdalen van een heuvel. Over het algemeen hebben ECVM-aangetaste paarden de neiging om te springen met een ongelijke voorbeen positie.


Klinische manifestaties van asymmetrie kunnen zich presenteren als verzet gedrag zoals contactproblemen, moeite met draaien en naar één kant buigen, moeite met het accepteren van het bit, bokken, steigeren enz.


Lichamelijke symptomen zijn onder meer een ongelijke spierontwikkeling (wat problemen geeft voor zadel passen), kanteling van het hoofd / nek, compensatiepatronen, verminderde belastbaarheid en kreupelheid.

Omdat rechtgerichtheid een belangrijk aspect is als het gaat om atletische prestaties, is ECVM een potentiële risicofactor voor het paard.


2. Gang problematiek

Van ECVM-paarden wordt vaak gemeld dat ze afwijkende bewegingpatronen vertonen, waaronder onverklaarde (intermitterende) kreupelheid van de voorbenen en neurologische afwijkingen. Deze afwijkingen kunnen aanwezig zijn vanaf jonge leeftijd of zich later in het leven ontwikkelen.


In 2018 vond Dyson et al. ‘’toenemend bewijs dat zenuwletsel kreupelheid aan de voorbenen kan veroorzaken. ” In deze studie hadden 3 van de 25 paarden in de studie ECVM. De veranderde zenuwbanen geassocieerd met ECVM kunnen dus een rol spelen bij de ontwikkeling van (intermitterende) kreupelheid bij aangetaste paarden.


Paarden met een eenzijdige ECVM kunnen met een opgetrokken actie in de voorbenen bewegen. Wanneer de ribben ook zijn aangetast, kan het voorbeen ook abductie laten zien.


Bovendien vertonen paarden met ECVM vaak minder stabiliteit, slechte coördinatie en proprioceptie. Getroffen paarden kunnen vaak struikelen en in sommige gevallen kunnen kramperigheid of een ataxische gang optreden.

Galopproblemen worden ook vaak gemeld. Paarden kunnen een viertakt galop vertonen, een galop zonder zweefmoment en/of moeite hebben met schakelen, vliegende wissels en / of verzameling.


Over het algemeen wordt vaak gemeld dat aangetaste paarden niet naar verwachting presteren. Leeftijd kan een rol spelen, aangezien het lijkt alsof de meeste symptomen verergeren na +9 jaar.


3. Gedragsafwijkingen

ECVM-paarden worden vaak omschreven als voorspelbaar onvoorspelbaar. Gedragsafwijkingen kunnen verband houden met pijn, algemeen ongemak en / of zenuwcompressie.


Het gedrag kan variëren per individu. Het kan willekeurig of zelfs gevaarlijk gedrag zijn. Sommige zijn misschien grillig; sommige zijn misschien stoïcijns. Sommige zijn misschien schrikachtig; Sommige zijn misschien onhandig; sommigen zijn over het algemeen nerveus. Het gedrag is niet per se altijd aanwezig. Het paard kan zich 95% van de tijd volkomen normaal gedragen, met alleen plotselinge afwijkingen die schijnbaar zonder reden voorkomen. Daarom is longitudinale observatie zo belangrijk.


Door ECVM aangetaste paarden kunnen de neiging hebben zichzelf op de schouder te bijten of krabben. Bovendien kunnen ze singelnijd vertonen en moeite hebben het op- en af doen van dekens. Er is ook melding gemaakt van extreem hormonaal gedrag bij merries.